Mabic AB


Mabic AB är ett svets- och smidesföretag som tillverkar det kunden har behov av eller önskemål om.
Vi åtar oss både större och mindre uppdrag inom byggindustrin, exempelvis stommar, entresoler osv. Inom industrin i form av interna transportemballage, tryckkärl, cisterner, maskinfundament osv.
Vi tillverkar också egenprodukter av egen konstruktion och kundspecifika.
Vi är även ett stöd till mekaniska firmor där produkten inte passar in i den egna tillverkningsbilden eller där stöttning krävs i sammansatta produkter.
Mabic AB förfogar över produktionsanläggningar med stor flexibilitet. Där produktionen med lätthet kan anpassas till kunden behov och krav. Med certifikat som krävs för respektive produkter.
Vår cad avdelning är bredda att vara er behjälpliga med att ta fram produktionsritningar och underlag för certifiering av produkter.

Mail: info@mabic.com
Tel: +46 (0) 707181300
Fax:+46 (0) 40 181301

TidanVerkenMabic Ab

Tank för lut 25M3
Tank för lut 25M3

Konstruerar och tillverkar: Tryckkärl, behållare och cisterner enligt gällande normer och föreskrifter. I storlekar från 1 liter till 30m3
Du når oss via

Mail: info@mabic.com
Tel: +46 (0) 707181300
Fax:+46 (0) 40 181301
Citat

Förmågan att idag tänka annorlunda än i går skiljer den vise från den envise

John Steinbeck
Dagen i historia
Idag - Söndagen den 2 Oktober 2016
Ludvig Love

1872 - I Jules Vernes Jorden runt på 80 dagar lämnar Phileas Fogg the Reform Club i London och inleder sin resa (fiktivt datum).
Design & CMS av Webzoo AB